سیلندر فرمان هیدرولیک 2018-11-04T23:51:38+00:00

Project Description

شرکت اندیشه کوشا با تکیه بر دانش فنی و ترکیب تجربه و تکنولوژی به منظور تکمیل سبد محصولات خود پروژه ذیل را در دست اقدام دارد .

تحقیق و توسعه

سیلندر فرمان هیدرولیک

خودرویی که فرمان هیدرولیکی دارد به یک منبع انرژی برای کمک به راننده در هنگام پیچیدن و دور زدن مجهز است. بیشتر فرمانهایی که از چنین منبع انرژی برخوردار می شوند هیدرولیکی اند . وقتی راننده فلکه فرمان را می چرخاند پمپی روغن تحت فشار تأمین می کند روغن تحت فشار بیشتر تلاش لازم برای فرمان دادن به چرخها را انجام می دهد بعضی از اتومبیل ها سیستم فرمان الترونیکی دارند. در این خودروها نیروی کمکی به وسیله یک الکتروموتور تأمین می شود.

 شرکت اندیشه کوشا با توجه به اهمیت این موضوع و بررسی بازار این کالا در نظر دارد با تکیه بردانش فنی و تجربه تیم مهندسی خود سیلندرهیدرولیم فرمان را تولید و عرضه نماید.

توضیحات

تحقیق و توسعه توسط

مدیران توان اندیش کوشا

نوع پروژه

تحقیق و تولید

تحت انحصار

شرکت مدیران توان اندیش کوشا

تصاویر پروژه