پولی پمپ هیدرولیک فرمان 2018-11-06T17:40:01+00:00

پولی پمپ هیدرولیک فرمان

پولی هیدرولیک فرمان گرد فلزی متصل شده به پمپ هیدرولیک فرمان می باشد. به این پولی تسمه متصل شده که پمپ را به حرکت در آورده و نیروی لازم را برای سیستم فرمان ماشین ایجاد می نماید. اندیشه کوشا با استفاده از ورق فولادی و تکنولوژی فرمینگ این گروه پولی ها را تولید میکند .